terug naar overzicht

Er is een kloof tussen het tabletbezit op school en het eigenlijke gebruik van deze tablets in de klas.

Didactisch en pedagogisch handelen

Uit een bevraging in november 2015 bij 110 directies en ICT-coordinatoren van secundaire scholen in Vlaanderen, blijkt dat 44% van de scholen reeds 10 of meer tablets heeft. Wanneer we echter in dezelfde periode aan 476 leraren vroegen hoe vaak ze die tablets in de klas gebruikten, gaf 78% van de leraren aan nog nooit een tablet gebruikt te hebben tijdens de les. We zien dus een duidelijke kloof tussen de aanwezige infrastructuur in de school, en het gebruik door leraren in de klas.

Uit een bevraging in november 2015 bij 110 directies en ICT-coordinatoren van secundaire scholen in Vlaanderen, blijkt dat 44% van de scholen reeds 10 of meer tablets heeft. Wanneer we echter in dezelfde periode aan 476 leraren vroegen hoe vaak ze die tablets in de klas gebruikten, gaf 78% van de leraren aan nog nooit een tablet gebruikt te hebben tijdens de les. We zien dus een duidelijke kloof tussen de aanwezige infrastructuur in de school, en het gebruik door leraren in de klas.

Leraren geven verschillende barrières op om ICT daadwerkelijk in de klas in te zetten. Hoewel in vele gevallen de hardware aanwezig is, geven toch 55% van de leraren infrastructuur aan als barrière. De meeste leraren refereren hier naar een gebrekkige WIFI-verbinding. Bovendien laat ook de software (apps) vaak te wensen over. Behalve de infrastructuur, verwijst 18% van de leraren ook naar een gebrek aan vaardigheden, motivatie en ondersteuning. Zeker gezien het gebrek aan kant-en-klare apps, hebben leraren nood aan goede ondersteuning en opleiding alvorens tablets in de klas in te kunnen zetten. Ten slotte wijst ook 15% van de leraren op het gebrek aan tijd om tablets in te zetten. Dit gaat zowel over de tijd die kruipt in de voorbereiding van een tabletles, als over het feit dat het in een tabletles soms langer duurt om eenzelfde hoeveelheid leerstof te behandelen (die leerstof wordt zo vaak wel actiever, grondiger en diepgaander behandeld).

Ten slotte konden we op basis van de vragenlijst bij 476 leraren ook vaststellen dat niet alle leraren gelijk zijn wat betreft het implementeren van technologie in de klas. Hoewel slechts 4% geen meerwaarde ziet in het gebruiken van ICT in de klas, ervaart een kwart van de leraren stress om ICT in de klas in te zetten, en heeft 18% problemen met het gebruiksgemak. Bijna een kwart van de leraren heeft dan ook geen behoefte om meer ICT in te zetten in de klas.

 

Ben jij een Digitale Danny, of ben je meer een Traditionele Tanja? Doe nu de test!


Poll Maker