terug naar overzicht

Een ICT-beleidsplan dat ook tabletgebruik beschrijft is nog niet aan iedere school besteed

Visie en leiderschap

Uit een bevraging in november 2015 bij 110 directieleden en ICT-coördinatoren in het Vlaams secundair onderwijs, bleek dat slechts 50% van de scholen over een ICT-beleid beschikt. Dit is weinig, zeker nu ICT een steeds essentiëler deel uitmaakt van de maatschappij, en dus ook in scholen. Nochtans geeft 65% van de scholen aan dat het integreren van ICT in hun school een prioriteit is. Van de 55 scholen met een ICT-beleid waren er 17 bereid om hun beleid te laten in kijken. Hieruit bleek dat net geen derde van de scholen hun visie omtrent ICT op school koppelde aan concrete strategische doelstellingen volgens het SMART-principe. Dit principe houdt in dat strategische doelstellingen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden geformuleerd worden.

Verder is het ook opvallend dat de adoptie van tablets door scholen niet altijd weloverwogen keuze is waar een visie achter schuilt. Scholen met tablets hadden niet vaker een ICT-beleid dan scholen zonder tablets. Men zou nochtans verwachten dat duidelijke richtlijnen en verwachtingen omtrent het gebruik van tablets in de klas, gebundeld in een beleid en gedragen door het schoolteam, noodzakelijk zijn om dergelijke middelen succesvol in te zetten. Overigens geldt dit belang van een visie niet alleen voor scholen die meer willen inzetten op technologie in de klas, ook zij die er niet voor opteren moeten duidelijk kunnen aangeven waarom ze deze keuze maken.

Om ICT op school mogelijk te maken, moet de school goed leiderschap hebben en een duidelijke visie op ICT. Dit wordt benadrukt door vakorganisaties zoals EduBit, maar ook door zowat alle betrokken partijen zoals leerlingen, leraren, scholenkoepels en overheid. Een voorbeeld vindt men in het protest van scholieren en leraren over het ‘altijd-bereikbaar-zijn’: het feit dat huistaken op elk moment gegeven kunnen worden aan leerlingen, en dat vragen op elk moment gesteld kunnen worden aan leraren, via SmartSchool.

Uit een bevraging in november 2015 bij 110 directieleden en ICT-coördinatoren in het Vlaams secundair onderwijs, bleek toch dat slechts 50% van de scholen over een ICT-beleid beschikt. Dit is weinig, zeker nu ICT een steeds essentiëler deel uitmaakt van de maatschappij, en dus ook in scholen. Nochtans geeft 65% van de scholen aan dat het integreren van ICT in hun school een prioriteit is. Van de 55 scholen met een ICT-beleid waren er 17 bereid om hun beleid te laten in kijken. Hieruit bleek dat net geen derde van de scholen hun visie omtrent ICT op school koppelde aan concrete strategische doelstellingen volgens het SMART-principe. Dit principe houdt in dat strategische doelstellingen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden geformuleerd worden.

Verder is het ook opvallend dat de adoptie van tablets door scholen niet altijd weloverwogen keuze is waar een visie achter schuilt. Scholen met tablets hadden niet vaker een ICT-beleid dan scholen zonder tablets. Men zou nochtans verwachten dat duidelijke richtlijnen en verwachtingen omtrent het gebruik van tablets in de klas, gebundeld in een beleid en gedragen door het schoolteam, noodzakelijk zijn om dergelijke middelen succesvol in te zetten. Overigens geldt dit belang van een visie niet alleen voor scholen die meer willen inzetten op technologie in de klas, ook zij die er niet voor opteren moeten duidelijk kunnen aangeven waarom ze deze keuze maken.

Een oorzaak die zeker mee aan de basis ligt van het ontbreken van een ICT-beleid in 50% van de scholen, is het niet verplicht maken hiervan door de Vlaamse overheid. Op haar site geeft zij enkel een opsomming van wat scholen kunnen opnemen in hun beleid, zoals: pedagogische visie op ICT, nood aan infrastructuur en het aankoopbeleid, sociaal media-beleid, verwachtingen ten aanzien van het educatief gebruik van ICT,… Zij ondersteunt ook het eSafety-label project, dat scholen probeert te stimuleren om een ICT-beleid te ontwikkelen. Scholen kunnen hun ICT-beleid, -infrastructuur en -praktijk laten doorlichten, in ruil hiervoor krijgen ze een actieplan afgestemd op hun school en kunnen ze ook een eSatety-label krijgen.

Slechts 34% van de scholen verwacht meer inspanningen van de overheid op het vlak van informatie zoals onderzoeken, informatiebundels, publicaties en handleidingen. Andere organisaties hechten duidelijk meer belang aan het hebben van een ICT-beleid door scholen en proberen in te spelen op dit hiaat. Zo stelt EduBit, de vakvereniging voor ICT-coördinatoren en directeurs omtrent ICT-beleid, ICT-beheer en ICT-praktijk op school een ‘draaiboek voor goed ICT-beleid’ ter beschikking.


Als je als school wil overstappen op tablets, moet je eerst een digitale strategie hebben, anders is het niet zinvol om te doen.

Saskia Van Uffelen - Digital Champion Belgiƫ

Poll Maker
Bronnen:
  • vragenlijstonderzoek najaar 2015
  • experteninterviews najaar 2015