Contact

Je kan met alle vragen over dit project bij ons terecht via mail.

Werkten mee aan de inhoudelijke realisatie van deze website:

dr. Ellen Vanderhoven - Research Lead Edutablet, iMinds-MICT, UGent
dr. Ellen Vanderhoven - Research Lead Edutablet, iMinds-MICT, UGent
Ellen Vanderhoven is senior onderzoeker bij de onderzoeksgroep iMinds-MICT aan de vakgroep communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent. Haar onderzoek focust zowel op onderwijs over technologie (mediageletterdheid) als op onderwijs met technologie (onderwijstechnologie). In beide domeinen ligt haar expertise in het ontwikkelen van leermateriaal in nauwe samenwerking met de eindgebruikers (design-based research methode). Ellen coördineerde het Edutablet-project en was betrokken bij de evaluatie van de 3 ontwikkelde apps in verschillende scholen, het onderzoek rond de randvoorwaarden van implementatie van tablets in het onderwijs en de organisatie van verschillende workshops.
Stephanie Van Hove - iMinds-MICT, UGent
Stephanie Van Hove - iMinds-MICT, UGent
Na het behalen van haar master in de Communicatiewetenschappen in 2014 vervoegde Stephanie het iMinds-MICT-UGent team. Haar onderzoeksinteresses zijn vooral gericht op het gebruik van mobiele technologieën door kinderen en jongeren vanuit een media-effecten benadering. Binnen het EduTab-verhaal droeg ze bij aan de evaluatie van de drie applicaties in een living lab van scholen om zo hun gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren en leereffecten te evalueren. Alsook trachtte ze de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van tablets in het onderwijs scherp te stellen. De laatste maanden legde ze zich vooral toe op de inhoudelijke invulling van de website en disseminatie.
Sarah Anrijs - masterstudente Communicatiewetenschappen, UGent
Sarah Anrijs - masterstudente Communicatiewetenschappen, UGent
Sarah maakte voor het onderzoek van haar masterproef gebruik van een van applicaties ontwikkeld door het EduTab-team en maakte zo gedeeltelijk kennis met het project. Daarnaast droeg ze samen met 9 medestudenten bij aan het deelonderzoek in het najaar van 2015 in het kader van hun masterchallenge. Als stagiaire bij iMinds-MICT hielp ze mee aan de inhoudelijke opbouw van deze website. Sarah is vooral geïnteresseerd in de mogelijkheden van e-learning als stimulans voor 21st century skills, alsook in opportuniteiten om nieuwe leermiddelen beter te laten aansluiten bij digitale noden van de maatschappij enerzijds en de lesdoelen van de leraar anderzijds.
Lizzy Bleumers - iMinds-SMIT, VUB
Lizzy Bleumers - iMinds-SMIT, VUB
Lizzy Bleumers werkt als onderzoeker bij iMinds-SMIT sinds 2008. In haar onderzoek richt ze zich op gebruikerservaring en –praktijken m.b.t. gaming, leren en participatie. Specifieke interessegebieden op het vlak van leren zijn gesitueerd en coöperatief leren, en leren door co-creatie. Ze is gespecialiseerd in participatief design onderzoek waarbij de ontwikkeling van nieuwe technologie gebeurt voor én samen met de potentiële gebruikers ervan. Lizzy is lid van DiGRA Vlaanderen, de Vlaamse vereniging van gaming onderzoekers, en organiseert jaarlijks de Ludic City lezingen over spel in de publieke ruimte.
Laurens Naudts - CiTiP, KU Leuven
Laurens Naudts - CiTiP, KU Leuven
Laurens Naudts behaalde in 2014 een LLM in Intellectual Property and ICT Law. Sinds 2014 is hij als juridisch onderzoeker verbonden aan het KU Leuven Centre for IT en IP Law. Laurens was reeds betrokken bij tal van Europese onderzoeksprojecten (iLINC, OpenScienceLink, Preemptive, etc.). In het kader van EduTab lag zijn focus op het formuleren van richtlijnen voor leerkrachten en onderwijsinstellingen inzake auteurs-, privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Daarnaast richt Laurens zijn onderzoek op de relatie tussen algoritmische classificatie, gelijkheid, privacy en gegevensbescherming.
dr. Frederik Cornillie - ITEC, KU Leuven
dr. Frederik Cornillie - ITEC, KU Leuven
Frederik Cornillie is onderzoeksmanager en postdoctoraal onderzoeker bij iMinds – ITEC – KU Leuven. In het Edutablet project was ITEC verantwoordelijk voor het formuleren van richtlijnen voor het ontwerp van de drie apps op basis van onderwijskundige inzichten, voor het opzetten en uitvoeren van experimenten waarin de meerwaarde van de apps werd onderzocht, en voor het conceptualiseren van data mining technieken en het toepassen van deze technieken op het gedrag van gebruikers om de effectiviteit van de apps te beoordelen en om adaptiviteit te realiseren.
Met dank aan: Hannelore Montrieux - doctoraatsstudente Pedagogische Wetenschappen, UGent
Met dank aan: Hannelore Montrieux - doctoraatsstudente Pedagogische Wetenschappen, UGent
Hannelore Montrieux startte in oktober 2012 haar doctoraat aan de vakgroep onderwijskunde van de Ugent omtrent het gebruik van mobiele technologie en iPads in het secundair onderwijs. Hierbij focust ze op de impact van tablet computers tijdens onderzoekend leren in de tweede graad van het secundair onderwijs. Tevens wordt de rol van de leraar vanuit een 'blended learning' benadering bekeken. Sinds de kick-off van het SJSP in Blankenberge als iPadschool is ze nauw betrokken bij de pilootstudie van iMinds-MICT-UGent. Binnen EduTab kon teruggevallen worden op haar expertise voor de ontwikkeling en de evaluatie van de onderzoekend-lerenapplicatie.
Met dank aan: masterstudenten Nieuwe Media & Maatschappij, Communicatiewetenschappen, UGent
Met dank aan: masterstudenten Nieuwe Media & Maatschappij, Communicatiewetenschappen, UGent
2013-2014: Nina Noyez. 2014-2015: Charlotte Catteeuw, Floris Daenens, Sophie De Marche, Julie Dhont, Joris Hemmeryckx, Lieselot Huysman, Elise Lambert, Marie Omey, Michelle Rommelaere, Laura Roscam, Birgit Schoemans, Pauline Tahon, Thomas Van Daele, Maarten Van Erdeghem, Cloë Vetsuypens, Eveline Vlassenroot & Tycho Willems. 2015-2016: Sarah Anrijs, Christophe Ballet, Ineke Boelens, Nicolas Devloo, Daan De Bock, Evelien De Waele, Thibault Geerardyn, Leonie Gilbos, Sofie Vandenberghe & Michiel Van Loo.
Met dank aan: iMinds-ITEC onderzoekers
Met dank aan: iMinds-ITEC onderzoekers
Maribel Montero Perez, Mieke Vandewaetere, Stefanie Sercu