Veelgestelde vragen

Deskundigheid

De vaardigheden en competenties van alle betrokkenen (leraren, leerlingen, ICT-coördinatoren, directie).

Didactisch en pedagogisch handelen

ICT kan ingezet worden om didactisch en pedagogisch handelen te ondersteunen.

Infrastructuur

De aanwezige ICT infrastructuur op school omvat alle ICT middelen die nodig zijn.

Leerlijnen

Het ICT-curriculum, bepaald door de eindtermen (ICT-eindtermen, vakoverschrijdende eindtermen).

Schoolcontext

De organisatie van de school, de aanwezige budgetten, het klimaat van de school, ...

Thuiscontext

ICT-bezit en visie op ICT thuis, de rol van de ouders hierin en de betrokkenheid van ouders op school.

Visie en leiderschap

Om ICT op school mogelijk te maken, moet de school goed leiderschap hebben en een duidelijke visie op ICT.