terug naar overzicht

Ik voel me erg onzeker over het gebruik van ICT in de klas. Blijf ik er dan niet beter af?

Deskundigheid

Eerst en vooral: je bent niet alleen! Bijna een kwart van de leraren voelt zich onzeker om ICT in te zetten in de klas. We weten immers allemaal dat het niet altijd van een leien dakje loopt. Toch moeten we, en dat zegt ook de Vlaamse overheid, onze jongeren ‘mediawijs’ maken, en leren omgaan met ICT, en dat kan best door ICT in te zetten in de klas. Daarom is mediawijsheid opgenomen in de Vakoverschrijdende Eindtermen: in principe kan het in elk vak! Bovendien helpt het onze jongeren te motiveren in de klas.

Leraren vragen zich soms af of dit wel zinvol is. Of zij hun leerlingen, de ‘digital native’ die met ICT opgegroeid is, wel iets kunnen bijleren. Ze geven aan dat hun leerlingen beter met technologie om kunnen dan zijzelf, en dat ze daarom niet graag les geven met ICT.

Toch is het belangrijk in te zien dat mediawijsheid veel verder gaat dan knoppenkennis. De jongeren van de 21ste eeuw kunnen inderdaad vaak snel overweg met nieuwe technologieën. Maar kunnen zij er ook kritisch mee omgaan? Kunnen zij technologie inzetten om bepaalde doelen te bereiken, zoals het maken van samenvattingen (iets wat verder gaat dan knoppenkennis)?

Zit er niet mee in om je leerlingen om hulp te vragen als het over technologische knoppenkennis gaat. Zij zullen je met plezier bijstaan. Maar weet dat jij als leraar onmisbaar bent. Onderzoek toont aan dat leerlingen die enkel met tablets aan de slag gaan, zonder inhoudelijke hulp van de leraar, gefrustreerd geraken en minder bijleren. Jouw inhoudelijke bijstand is onontbeerlijk!

Onkunde en onwetendheid van mijn kant, ik heb zelf geen gsm en kan niet met een laptop werken. ICT-toepassingen vergen ook veel inspanning. De kennis van de leerlingen is veel groter op dit gebied, voel mij dan een 'beetje dom'

Lerares, ASO, 51 jaar

The best app is the teacher!

Leraar, SJSP, Blankenberge