terug naar overzicht

Hoe zorg ik ervoor dat alle leerlingen vlot overweg kunnen met digitale leermiddelen (moet ik zelf opleiding voorzien)?

Deskundigheid

Een veelvoorkomende misvatting is dat leerlingen digitale natives zijn die allemaal met de vingers in de neus overweg kunnen met technologieën, in de realiteit blijken er evenwel grote verschillen te bestaan tussen leerlingen binnen en buiten alle richtingen en onderwijsvormen. Het lijkt dan ook aangewezen om als leraar zelf in te zetten op vorming voor leerlingen. Dit hoeven geen uitgebreide lessen te zijn, maar je geeft er best de nodige aandacht aan. Weet ook dat leerlingen heel snel en veel van elkaar kunnen leren.

 

Er zijn verschillende inzichten die je leerlingen moet bijbrengen zodat ze vlot overweg kunnen met digitale leermiddelen. Zo moeten leerlingen over voldoende knoppen- en praktische kennis beschikken om digitale leermiddelen te gebruiken. Hoewel de meeste leerlingen over een basis aan knoppenkennis beschikken, ontbreekt het hen vaak aan het vermogen om de instellingen van technologieën te beheren of aan te passen, alsook om te werken met bepaalde toepassingen zoals audiovisuele bewerking, contentcreatie... Er wordt wel eens vanuit gegaan dat leerlingen als digital native technisch zeer onderlegd zijn, maar het is als leraar belangrijk dit in de klas ook te bewaken, zodat niemand achterblijft.

Vervolgens moet ook de attitude van leerlingen ten opzichte van ICT-gebruik in de klas veranderen. Veel leerlingen associëren het gebruik van media met ontspanning. Wanneer je hiermee aan de slag gaat in de klas, moeten leerlingen leren om hier ‘serieus’ mee om te gaan.

Verder is er nog het aspect waar leerlingen mogelijks het meest begeleiding voor nodig hebben: kritisch omgaan met digitale media. Tot slot lever je als leraar ook best een inspanning om jongeren te leren media in te zetten om specifieke leer- en leefdoelen te bereiken, bijvoorbeeld het zelfstandig inoefenen van leerstof met bepaalde apps, een creatief promofilmpje maken voor een evenement van de jeugdbeweging...

 

Op deze manier kan het gebrek aan competenties en attitudes bij leerlingen als drempel om ICT in te zetten in de klas worden weggewerkt. Deze drempel werd in ons onderzoek (vragenlijst bij 476 leraren secundair onderwijs) door 7,5% van de leraren aangehaald als een van de barrières om meer ICT in de klas te gebruiken. Uiteraard moet je als leraar zelf over bepaalde vaardigheden beschikken, wat niet vanzelfsprekend is: 17,7% van de leraren zag het gebrek aan vaardigheden als een drempel om ICT in te zetten in de klas. Nascholing kan hier een mogelijke oplossing bieden.

Wees niet te streng voor jezelf en focus op bepaalde vaardigheden die je zelf goed onder de knie hebt om over te brengen op je leerlingen. Overleg eventueel met collega’s om het aanleren van deze skills te verdelen.
 


Bronnen:
  • P21
  • EduTab: vragenlijstonderzoek najaar 2015