terug naar overzicht

Welke gegevens mag ik van mijn leerlingen bijhouden?

Deskundigheid

Als onderwijsinstelling kan je niet zomaar alle gegevens van leerlingen verzamelen en verwerken. Het is bovenal belangrijk de verwerking van gegevens te beperken. In de wetgeving wordt dit aangeduid als het principe van ‘data minimalisatie’. Gegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden die je als onderwijsinstelling hebt vooropgesteld. Enkel die gegevens die noodzakelijk zijn voor het bereiken van deze doeleinden kunnen dus verwerkt worden. Met andere woorden: de gegevensverwerking moet proportioneel en ter zake dienend zijn. De privacycommissie is bijvoorbeeld van oordeel dat het als onderwijsinstelling niet nodig is te weten wat de seksuele geaardheid van de leerling is. Als vuistregel heeft de privacy commissie dan ook meegegeven: “need to know and not nice to know: select before you collect”.

 

Sommige gegevens worden door de wetgever beschouwd als ‘gevoelig’. Deze gegevens hebben bijvoorbeeld betrekking op de gezondheid, gedragsproblemen, ideologie… van de leerling. Deze gegevens kunnen enkel verwerkt worden indien daarvoor expliciet toestemming is gegeven door de ouders of de leerling.

 

Bovenal dient de persoonlijke autonomie van de individuele leerling gerespecteerd te worden. De onderwijsinstelling moet een juiste balans treffen tussen de educatieve doelstellingen die ze wil bereiken en de privacy en gegevensbescherming van de leerlingen. De onderwijsinstelling zal moeten vermijden dat leerlingen het bijhouden van hun gegevens ervaren als een beklemmend over-toezicht. Daarnaast moeten de gegevens ook accuraat zijn, en waar nodig, aangepast worden. Wanneer gegevens niet langer correct blijken te zijn, moeten deze ofwel vernietigd ofwel aangepast worden. Het beperken van de toegang tot de gegevens kan een bijkomende bescherming bieden. Bovendien mag volgens de Belgische wetgever de verwerking van gegevens binnen de onderwijsinstelling alleen betrekking hebben op persoonsgegevens betreffende potentiële, huidige en gewezen leerlingen of studenten van de betrokken onderwijsinstelling.

Lees onze juridische handleiding voor meer informatie betreffende het verwerken van de gegevens van leerlingen.

Need to know and not nice to know: select before you collect

Privacy Commissie

Bronnen:
  • Art. 59 wet van 13 februari 2001 Koninklijk Besluit ter Uitvoering van de Wet van 8 December 1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.
  • Kennisnet.nl, ‘Privacy in 10 stappen – Een praktische handleiding voor privacy op school’ (2015)
  • WP29, Opinion 2/2009 on the protection of children’s personal data (general guidelines and the special case of schools) (2009).