terug naar overzicht

Als ik zelf (digitaal) materiaal aanmaak, welke bescherming geniet dat dan?

Deskundigheid

Het auteursrecht beschermt enkel werken die origineel zijn. Een werk zal origineel zijn wanneer het de persoonlijke stempel van de auteur draagt. Dit zal het geval zijn wanneer de auteur bij de totstandkoming van het werk eigen, creatieve keuzen heeft kunnen maken. Als je als leerkracht je leermateriaal zelf hebt opgesteld, zonder gebruik te maken van andermans materiaal, en hierbij eigen creatieve keuzen hebt kunnen maken, zal je lesmateriaal auteursrechtelijk beschermd zijn. Dit betekent dat jij alleen zal kunnen bepalen hoe je werk kan gebruikt worden.

 

Let wel, indien je als leerkracht oefeningen maakt, kan het auteursrecht ook toekomen aan de onderwijsinstelling. In dit geval dient het contract tussen de leerkracht en de onderwijsinstelling wel expliciet te bepalen dat het auteursrecht in dat geval zal toekomen aan de onderwijsinstelling. Indien je als leerkracht zelf digitaal leermateriaal hebt geprogrammeerd (bijvoorbeeld een eigen tablet applicatie) is de regeling inzake auteursrecht iets anders. Voor computerprogramma’s bepaalt de wetgeving immers dat wanneer een computerprogramma is gemaakt door een werknemer bij de uitoefening van zijn taken of in opdracht van zijn werkgever, de werkgever exclusief bevoegd is de economische rechten met betrekking tot het programma uit te oefenen, tenzij bij overeenkomst anders werd bepaald. Hoewel je als leerkracht nog steeds als oorspronkelijke auteur wordt aanzien, zal de onderwijsinstelling als enige kunnen bepalen wat er met het geprogrammeerde digitaal leermateriaal wordt gedaan.

 

Wanneer je digitaal lesmateriaal hebt gemaakt met behulp van digitale software pakketten, dien je eveneens rekening te houden met de licentievoorwaarden van de uitgever of ontwikkelaar van dat softwarepakket. De licentievoorwaarden kunnen dan immers bepalen dat de auteursrechten voorbehouden blijven aan de ontwikkelaar. In dit geval kunnen de voorwaarden bijvoorbeeld preciseren dat het digitale lesmateriaal wel met de leerlingen kan gedeeld worden, maar niet met anderen buiten de onderwijsinstelling. Ook hier is het dus belangrijk de licentievoorwaarden aandachtig te lezen. 

Lees onze juridische handleiding voor meer informatie betreffende auteursrecht.