terug naar overzicht

Kan ik apps inzetten in de klas als hulpmiddel voor leerlingen met een specifieke leerbehoefte?

Didactisch en pedagogisch handelen

Er bestaat zeker ondersteunende software voor leerlingen met bepaalde specifieke leerbehoeften, zowel voor tablet als laptop en pc. Zo vindt je assistieve software die leerlingen helpt die worstelen met lezen en schrijven, omwille van bv. dyslexie of slechtziendheid (bv. Kurzweil 3000 Mobile app). Onze ervaringen uit het iMinds iRead+ project, rond ondersteuning van leerlingen met leesmoeilijkheden, leren ons dat de integratie van dergelijke hulpmiddelen in het gewoon onderwijs geen evidentie is. Een gebrek aan vertrouwdheid met deze middelen kan tot misverstanden leiden zoals het idee dat deze middelen leren ondermijnen omdat het de leerlingen te gemakkelijk maakt.

 

De website van Sensotec (ontwikkelaar van compenserende oplossingen voor mensen met een visuele beperking, lees- of leerproblemen)  biedt een selectie van hulpmiddelen die inpikken op specifieke onderwijsbehoeften.