terug naar overzicht

Hoe zorg ik ervoor dat mijn leerlingen gemotiveerd zijn en blijven tijdens mijn les met tablets?

Didactisch en pedagogisch handelen

Hoewel het idee van tablets in de klas bij sommige leraren en leerlingen oorspronkelijk als muziek in de oren klinkt, gaat het ‘nieuwe’ er al snel af, en kan zo ook de motivatie verminderen. Wanneer we tijdens het project met leraren en leerlingen spraken over tablets in het onderwijs, kregen we steevast dezelfde opmerking: Tablets zijn goed voor afwisseling. Variatie is belangrijk. Een combinatie tussen een les met tablets en de klassieke les is ideaal. In een bevraging bij 487 leerlingen uit het secundair onderwijs, bleek inderdaad dat 62% tijdens de lessen liefst een combinatie ziet tussen ‘pen-en-papier’-lessen en tabletlessen. De ideale les die het meest zal motiveren is dus een les waar technologie en boeken gemengd worden, waar online en offline gecombineerd worden: een les met blended learning.

Bovendien zagen we in ons onderzoek dat leerlingen die zelfstandig met de tablet aan de slag moesten, zonder klassikale momenten en zonder tussenkomst van de leraar, gefrustreerd geraakten, de lessen met de tablets minder aangenaam ervaarden, en ook minder bijleerden. Het is dus belangrijk dat zelfs in zelfstandige opdrachten of groepsopdrachten, de rol van de leraar duidelijk gedefinieerd is. Hij of zij zorgt voor begeleiding op maat en geeft tijdig feedback tijdens de opdrachten. In het ideale geval wordt het gebruik van de tablet tijdens de les nog afgewisseld met klassikale momenten waarin feedback voorzien wordt (dit kan ook dmv. de tablet en het projectiescherm vooraan, zolang klassikale interactie mogelijk is).

De ideale les die het meest zal motiveren is dus een les waar technologie en boeken gemengd worden, waar online en offline gecombineerd worden: een les met blended learning.

Tablets zijn goed voor afwisseling. Variatie is belangrijk!

Leraren en leerlingen Edutab-onderzoek

Bronnen:
  • EduTab: vragenlijstonderzoek najaar 2014