terug naar overzicht

Ban ik als leerkracht best het gebruik van sociale media of kan ik die zinvol inzetten in de les?

Didactisch en pedagogisch handelen

Vele Vlaamse scholen besluiten sociale media-sites te blokkeren, of leerlingen geen toegang te geven tot het wifinetwerk (53%). Dit is niet meteen ons advies, want we leren jongeren niet om mediawijs en ICT-vaardig te worden door hen van bepaalde dingen weg te houden. Bovendien is het leren omgaan met afleiding door sociale media een vaardigheid die leerlingen in de toekomst, op de werkvloer, nog nodig zullen hebben. Maar het kan een eerste oplossing zijn voor zij die het klasmanagement niet haalbaar zien en toch met technologie aan de slag willen in de klas.

Met een beetje creativiteit is het zeker ook mogelijk om sociale media zinvol in te zetten in de klas. Zo kunnen YouTube-filmpjes gemaakt worden, kan een Twitter-account leerlingen op de hoogte houden van het laatste nieuws rond je vak, en kan Pinterest inspiratie opleveren om je leerlingen creatief aan de slag te laten gaan. Hou er wel rekening mee dat het inzetten van sociale media ook enkele valkuilen met zich mee brengt: hecht steeds belang aan de privacy van je leerlingen, weet dat sommige leerlingen sociale media zien als ‘vrije tijdsbesteding’ en er dus niet op zitten te wachten dit in de klas te gebruiken en hou rekening met het beleid van de school (bv. ivm Facebook-vrienden). De algemene regel ‘gebruik technologie als middel, niet als doel’ geldt hier zeker ook: als je sociale media creatief wil inzetten in de klas, denk dan goed na over welk doel je hiermee wil bereiken en ga achteraf zeker na of je het inderdaad bereikt hebt.

Je maakt jongeren niet weerbaarder door hen van bepaalde dingen weg te houden.


Bronnen:
  • EduTab: vragenlijstonderzoek najaar 2015