terug naar overzicht

Kan je als school zomaar de gegevens van studenten verzamelen en gebruiken?

Deskundigheid

Het inzetten van ICT en digitaal leermateriaal in het onderwijs heeft bijna automatisch tot gevolg dat gegevens van leerlingen verzameld en verwerkt worden. E-learning platformen, geautomatiseerde administratiesystemen, toepassingen ter ondersteuning van de leerkracht en school, spelapplicaties, digitale oefeningen en andere digitale leerproducten, kunnen pas optimaal functioneren indien er gegevens van de leerlingen worden verwerkt. Bijgevolg zal de onderwijsinstelling eveneens de wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming in acht moeten nemen.

 

De wetgeving inzake gegevensbescherming is opgebouwd rond een aantal basisprincipes. Vooreerst, kunnen gegevens slechts verzameld worden voor specifieke, expliciete en legitieme doelstellingen. Met andere woorden, de onderwijsinstelling zal moeten verduidelijken waarom het nodig is dat gegevens van studenten zullen verzameld worden. Deze doeleinden moeten op voorhand - voor de gegevensverwerking - vastgelegd te worden. De onderwijsinstelling is gebonden aan deze doeleinden: gegevens mogen enkel verwerkt worden voor de initieel gespecifieerde doeleinden. De verwerking van gegevens vergt steeds een ‘rechtmatige grond’. Dit is de basis waarop je als onderwijsinstelling zal steunen om daadwerkelijk tot gegevensverwerking over te gaan. Binnen de context van tabletonderwijs is de ondubbelzinnige toestemming van de ouders of leerling de belangrijkste basis voor de gegevensverwerking. Verder blijft het belangrijk dat een juiste balans wordt getroffen tussen de bescherming van de leerling en de mate waarop gegevens worden verwerkt. Dit betekent dat je als onderwijsinstelling zal moeten nagaan welke gegevens noodzakelijk zijn voor het bereiken van de educatieve doelstellingen. Te allen tijde blijft het echter belangrijk de betrokkenen voldoende te informeren over het gegevensverwerkingsproces. Transparantie naar ouders en leerlingen toe is een overkoepelend beschermingsmechanisme.

Lees onze juridische handleiding voor meer informatie betreffende het verwerken van de gegevens van leerlingen.


Bronnen:
  • Art. 5 GDPR