terug naar overzicht

Leerlingen kunnen niet schrijven op een tablet, is dat niet noodzakelijk om te leren?

Didactisch en pedagogisch handelen

Dat leerlingen niet kunnen schrijven op een tablet is een fabel. Net zoals een balpen gebruikt wordt om gedachten neer te pennen op papier, kunnen bij een tablet zowel een toetsenbord als een stylus (een digitale balpen voor touch-screen devices) gebruikt worden om notities te nemen. Om notities te nemen tijdens de les, is de balpen of de digitale stylus de beste tool. Doordat men tijdens het schrijven een selectie dient te maken van de meest belangrijke woorden en nuances, wordt de aangebrachte leerstof al een eerste maal verwerkt. Bij het typen daarentegen, wat bij sommige leerlingen een stuk sneller gaat dan schrijven, wordt de interpretatie van de leerstof nog uitgesteld. Leerlingen aansporen om te schrijven in plaats van te typen tijdens de les is bijgevolg een goede zaak.


Over de noodzakelijkheid van schrijven tijdens het studeren bestaat echter geen consensus. Verschillende onderzoekers veronderstellen dat het typen van de leerstof minder efficiënt is dan deze te schrijven. Zij stellen dat schrijven een langzamer proces is, waardoor leerlingen langer bezig zijn met de verwerking van de leerstof, dan ze bij typen zouden doen. Ook dragen de karakteristieke bewegingen tijdens het neerschrijven van woorden bij tot de memorisatie van het woord(-beeld). In dit opzicht voerden wij een onderzoek of schrijven daadwerkelijk noodzakelijk is bij het leren van Franse woordenschat. Hier vergeleken we de verschillende leereffecten bij leerlingen die Franse woordenschatoefeningen maakten op tablets door te typen, te schrijven of door het juiste antwoord aan te duiden in meerkeuze-oefeningen. Ongeacht de invulmethode vonden we dat de leerlingen bijgeleerd hadden. Op vlak van spelling zijn typen en schrijven dan wel weer een meerwaarde ten opzichte van meerkeuzevragen, omdat dit resulteerde in het vaker correct schrijven van de woordenschat.

Wil je meer te weten komen over dit topic? Lees dan ook de conclusie op deze website: 'Typend of ‘tappend’ leren zorgt niet voor minder leerwinst dan schrijvend leren.'

Who wants a stylus? You have to get 'em, put 'em away, you lose 'em, yuck. Nobody wants a stylus

Steve Jobs, 2007

Bronnen:
  • Mueller, P. a, & Oppenheimer, D. M. (2014). The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking. Psychological Science, 25(April), 1159–1168.
  • Sturm, 2006; Gascoigne Lally, 2000, Longcamp et al., 2006