terug naar overzicht

Welke didactische meerwaarde kan een tablet bieden in de klas?

Didactisch en pedagogisch handelen

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van wat men onder meerwaarde verstaat. Wanneer je digitale leermiddelen inzet, is het belangrijk om de effectiviteit ervan niet alleen te beoordelen met de traditionele evaluatievormen, maar om ook te kijken welke andere (leer)winsten dit opbrengt.

Of tablets leiden tot leerwinst, hangt hoofdzakelijk af van de manier waarop ze ingezet worden in de klas. Dit is bij een traditioneel leerboek natuurlijk niet anders. Tablets bieden echter overwegend een extra meerwaarde in de klas ten opzichte van traditionele handboeken op twee nieuwe gebieden. Ten eerste bezitten ICT-middelen bepaalde functionaliteiten die voordelen bieden voor een leerproces dat sterker op de leerling gericht is. De leerlingen zijn vaak actief bezig met het verwerken van leerstof, ze hoeven niet allemaal tegelijkertijd bezig te zijn met dezelfde opdracht en deze opdrachten kunnen ook gemakkelijker worden aangepast aan het niveau van de leerling. De leraar kan deze individuele leertrajecten dan weer eenvoudiger monitoren met behulp van technologie. De tablet kan ook tijd en ruimte overbruggen, en zo bepaalde contexten dichterbij brengen. Al deze aspecten sluiten mooi aan bij de overheersende onderwijskundige theorie van de 21ste eeuw: het constructivisme.

Ten tweede kan de inzet van tablets helpen om tegemoet te komen aan maatschappelijke noden van de 21ste eeuw. 80% van de huidige jobs zullen binnen x aantal jaar irrelevant zijn. De nieuwe jobs die hiervoor in de plaats komen vereisen nieuwe leerdoelen. Deze nieuwe leerdoelen worden vaak benoemd als ‘21st century skills’, waarbij meer nadruk komt te liggen op ICT- en informatiegeletterdheid, maar ook op probleemoplossend denken, samenwerkend leren en zelfsturing… Niet al deze vaardigheden zijn dus digitaal, maar het ontwikkelen ervan kan ondersteund worden door ICT, bijvoorbeeld door interactie in de klas te ondersteunen of door onderzoekend leren te ondersteunen.

Verder maak je je best altijd volgende bedenking: tools en apps zijn goed als ze leerstof die je sowieso in de les aanbrengt eenvoudiger en efficiënter kunnen aanbrengen. Of als ze leerlingen meer kunnen motiveren, en hen daardoor actiever met leerstof aan de slag kunnen laten gaan. Tegelijkertijd is er niets mis met een vrije interpretatie van (vakoverschrijdende) eindtermen waarbij je durft om nieuwe (digitale) leermiddelen uit te testen in je les. Door ICT in de klas te gebruiken, werk je meteen aan (vakoverschrijdende) eindtermen als ICT-vaardigheden en mediawijsheid.

meer info over 21st century learning vind je op: www.P21.be, www.atc21s.org, www.oecd.org


Bronnen:
  • Duffy, T., & Cunningham, D. (1996). Constructivism: Implications for the design and delivery of instruction. In D. Jonassen (Ed.), Handbook of Research for Educational Communications and Technology (pp. 170–198). Simon and Schuster.
  • All, A., Castellar, E. N. P., & Van Looy, J. (2014, October). Defining Effectiveness of Digital Game-Based Learning: A Socio-Cognitive Approach. In European Conference on Games Based Learning (Vol. 2, p. 669). Academic Conferences International Limited.
  • Edutab: nodenonderzoek 2014