terug naar overzicht

Welke voordelen haal ik als leraar zelf uit het gebruik van tablets in de klas?

Didactisch en pedagogisch handelen

Als leraar heb je vaak al een drukke agenda door het maken van lesvoorbereidingen, opdrachten en toetsen, maar ook de vele extra opdrachten buiten het lesgebeuren. Daarom ga je best op zoek naar digitale leermiddelen die de leerstof die je sowieso aanbrengt in je les efficiënter, meer motiverend of meer verrijkend overbrengen. Als je met deze regel van drie in je achterhoofd digitale leermiddelen zoekt of creëert, zal je er wellicht voordelen voor jezelf in zien.

 

Om efficiënter te werk te gaan kan je op zoek gaan naar applicaties die je bijvoorbeeld helpen om beter te kunnen inspelen op individuele noden van leerlingen zonder oneindig veel papierwerk of kopies te moeten maken, maar ook naar tools die je les mee helpen structureren. Interactie vergroten is vaak een centrale troef in educatieve apps en kan zeker bijdragen tot het motiveren van leerlingen.

 

Tablets kunnen ook helpen de leerstof diepgaander of meer verrijkend over te brengen. Zo bieden digitale leermiddelen meer uiteenlopende mogelijkheden om kennis over te brengen: tekstueel, audiovisueel, grafisch… Tegelijk kan je leerlingen ook beter leren omgaan met de vele informatiestromen. Tablets kunnen dus ondersteunend zijn in het bereiken van enkele voorwaarden voor constructivistisch leren: ze helpen leerlingen actief leren, maken meer authentieke contexten mogelijk (bv simulaties van experimenten), stimuleren interactie en samenwerkend leren en maken differentiatie in de klas mogelijk.


Algemeen vereist elk gebruik of uitproberen van nieuwe werkvormen en middelen een gewenningsperiode waarin je je de nieuwe toepassingen moet eigen maken. Technologische toepassingen vragen echter een dubbele inspanning aangezien je naast de inhoudelijke werking van de toepassing ook inzicht moet hebben in de technologische aspecten van de app en het device zelf. Dit laatste is mogelijks zelfs een voorwaarde om voordelen te halen uit het gebruik van ICT in de klas. Vooraleer aan de slag te gaan met nieuwe toepassingen is het dan ook nuttig om jezelf vertrouwd te maken met de werking van het toestel. 

Gun jezelf een testfase en zit er niet mee in om hulp te vragen aan collega’s, vrienden of leerlingen. Wil je meer lezen over dit onderwerp, lees dan ook: 'Welke didactische meerwaarde bieden tablets in de klas?'

Ik maakte nog om half twaalf 's nachts een quiz met Socrative om de moeilijke punten in mijn les uit te leggen. Studenten waren dolenthousiast en al snel werd duidelijk wie nog wat dieper moest studeren. Ze vonden de les interactief en heel fijn aangepakt.

Lerares & opleidingshoofd hoger onderwijs

Bronnen:
  • All, A., Castellar, E. N. P., & Van Looy, J. (2014, October). Defining Effectiveness of Digital Game-Based Learning: A Socio-Cognitive Approach. In European Conference on Games Based Learning (Vol. 2, p. 669). Academic Conferences International Limited.