terug naar overzicht

Waarom zou ik digitale leermiddelen inzetten in de klas, alles loopt toch goed zoals het is?

Didactisch en pedagogisch handelen

Er is inderdaad niets mis met de inzet van traditionele leermiddelen en werkvormen. Toch moeten we, en dat zegt ook de Vlaamse overheid, onze jongeren ‘mediawijs’ maken, en leren omgaan met ICT, en dat kan best door ICT in te zetten in de klas. Daarom is mediawijsheid opgenomen in de Vakoverschrijdende Eindtermen: in principe kan het in elk vak! Bovendien helpt het onze jongeren te motiveren in de klas. Digitale leermiddelen spelen immers in op hun leefwereld en zorgen voor afwisseling tijdens de les. De huidige en komende generaties leerlingen zullen meer dan ooit opgroeien in een ICT-omgeving. Daarom is het belangrijk om ook digitale leermiddelen aan te wenden, niet alleen om hen te boeien maar ook om hen mediawijs te laten omgaan met ICT en nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten bij de digitale noden van onze maatschappij.

 

Daarnaast beschikken digitale leermiddelen over bepaalde unieke functionaliteiten, zoals monitor- en differentiatiemogelijkheden waardoor niet alle leerlingen op hetzelfde moment aan hetzelfde tempo dezelfde leerstof moeten verwerken, zonder dat dit tot oneindig veel papier- en verbeterwerk leidt.


Momenteel is het overzicht en aanbod van digitale leermiddelen echter niet helder en voldoende aangepast aan het Vlaamse curriculum. Indien je als leraar dergelijke middelen wil inzetten, vergt dit vaak een grote inspanning om op zoek te gaan naar geschikt materiaal of dit eventueel zelf te creëren. Laat dit je zeker niet afschrikken om er toch mee aan de slag te gaan, maar gun jezelf voldoende tijd om ermee te leren omgaan en te experimenteren in je lessen! Door samen te werken met collega’s of tips te vragen aan de ICT-coördinator of de uitgeverij van je handboek, ben je misschien al een heel eind verder geholpen. Ook verschillende websites doen een poging om het aanbod van educatieve apps overzichtelijk te bundelen zoals: AppsindeLes, AppsindeKlas, Appsakee, EduApp.

Wil je specifieke tips voor apps op basis van je persoonlijk digitaal lerarenprofiel? Doe dan nu onze test ‘welke leraar ben jij’!