terug naar overzicht

Waar vind ik een overzicht van wat je allemaal kan doen met digitale tools in de les?

Didactisch en pedagogisch handelen

Bij een eerste zoektocht naar digitale tools richten leraren zich vaak tot vakgerelateerde apps of toepassingen. Toch is het belangrijk om de opportuniteiten van tablets niet uit het oog te verliezen door in te spelen op de zogenaamde ‘21st Century Skills’. Leerlingen worden steeds vaker verondersteld in staat te zijn om kritisch en creatief te denken, mediawijs te zijn en sociale vaardigheden te beheersen. Daarom zijn tablets, en bij uitbreiding alle digitale toestellen met toegang tot internet, het ideale medium om bijvoorbeeld conversaties op te nemen, digitale handleidingen of interactieve posters te maken en voor het aanleren van onderzoekscompetenties. Scholen die reeds de tablet-stap waagden kunnen steeds terugvallen op een aantal vakonafhankelijke apps die inspelen op die vaardigheden van de 21ste eeuw. Hieronder een selectie ingedeeld per lesvorm:

 

Toepassingen:

  • Voorkennis: Lino, Popplet (brainstormen)
  • Instructie: Explain Everything & Educreations (screencasts)
  • Oefenen: Educaplay, Quizlet, Bookwidgets, Drillster of vakspecifieke apps
  • Verwerken: Aurasma (maakt afbeeldingen interactief), Thinglink (interactieve posters), Book Creator (interactieve boeken)
  • Evaluatie en reflectie: Google Forms, Socrative, Kahoot

 

Wat betreft de vakgerelateerde apps, is elke leraar genoodzaakt om zijn/haar weg te vinden in de vele lijstjes die het internet rijk is. Hieronder worden een aantal nuttige websites en gidsen opgesomd. Voor elk vak bestaan er wel een aantal toepassingen die inspelen op differentiatie en die zorgen voor meer variatie tijdens de lespraktijk.

 

Websites:

  • www.appetijt.org (een inspiratiewebsite van het stedelijk onderwijs in Antwerpen met praktische en pedagogische tips voor tablets in het onderwijs. Er wordt zowel aandacht geschonken aan alle lagen van het onderwijs als aan zorgbehoevende groepen, zoals leerlingen met dyslexie)
  • www.appsakee.be (projectsite van KlasCement die alle informatie over en lesmateriaal met educatieve apps tracht te bundelen)
  • www.appsindeklas.be (een inventaris van relevante educatieve apps ingedeeld volgens het lager en secundair onderwijs)
  • www.appsindeles.wordpress.com (een blog van het katholiek secundair onderwijs met zowel algemene als vakspecifieke apps)
  • www.eduapp.nl (een gebruiksvriendelijk kennisplatform over educatieve apps met inspirerende lesideeën voor in de klas en tips voor huis)

Gidsen:

Wil je specifieke tips voor apps op basis van je persoonlijk digitaal lerarenprofiel? Doe dan nu de test ‘welke leraar ben jij?’!