terug naar overzicht

Waar kan ik digitaal lesmateriaal vinden (dat past bij mijn methode) of moet ik dit allemaal zelf aanmaken?

Didactisch en pedagogisch handelen

Eerst en vooral: volledig uitgewerkte lessen zijn moeilijk te vinden, zelfs in deze digitale tijden. Als je al een volledig uitgewerkte les vindt, dan nog zal je die nog niet zonder voorbereiding kunnen gebruiken tijdens jouw les.

 

Indien jouw school reeds aan de slag ging met tablets, is de kans groot dat enkele leraren in jouw school bereid zijn om hun ervaringen en praktijkvoorbeelden te delen met jou. Daarnaast hebben de meeste Vlaamse uitgeverijen reeds een verdienstelijke poging gedaan om digitaal leermateriaal, zoals filmpjes, opzoekopdrachten, etc. te verwerken in hun lessenpakket. Indien dit aanbod jou nog niet kan bekoren, kunnen zoektermen als ‘didactische fiche’ en ‘lessenpakket’ in combinatie met ‘tablet’ je al een heel eind verder helpen.

 

In het (uitzonderlijke) geval dat je van nul dient te starten, dien je steeds in het achterhoofd te houden dat tablets enkel een middel zijn om een (les)doel te bereiken. Hoe dan ook vragen tablets wel wat inspanning om traditionele lessen om te vormen naar lessen die afgestemd zijn op de tablet. Een aantal tips om tablets op een didactische manier te integreren in je lespraktijk zijn dus wel op hun plaats:

  • Tracht tablets een plaats te geven in je les als een bron van informatie en/of een tool om zelf content te creëren. In tegenstelling tot de traditionele manier van lesgeven wordt leerlingen nu een actieve rol toegeschreven.
  • Een les met een tablet gaat in het begin altijd gepaard met onzekerheid. Deze onzekerheid kan weggenomen worden als je goed voorbereid bent, bijvoorbeeld door het maken van een duidelijk stappenplan voor de leerlingen met een duidelijk doel dat ze dienen te bereiken op het einde van de les.
  • Hou zeker in het achterhoofd dat leerlingen een volledige les met een tablet saai vinden. Zorg dus voor voldoende variatie tussen verschillende werkvormen (interactie, zelfstudie, ...)
  • Tablets alleen kunnen de houvast niet bieden die leerlingen nodig hebben. Voorzie daarom na individuele oefeningen of groepswerken regelmatig terugkoppelmomenten voor de hele klas.
  • Ook al geef je leerlingen de verantwoordelijkheid om zelfstandig aan het werk te gaan, klasmanagement door de leraar blijft noodzakelijk! Werk bijvoorbeeld met ‘?’-kaartjes die leerlingen op de hoek van hun bank leggen indien ze een vraag hebben. Zo worden ze gestimuleerd om hun vraag zelfstandig op te lossen, terwijl jij het overzicht (en de rust!) over de klas bewaart.

Het gebruik van nieuwe methoden brengt altijd onzekerheid met zich mee, gun jezelf voldoende experimenteertijd en vraag feedback aan je leerlingen.