terug naar overzicht

Ik kan wel heel veel informatie en voorbeelden vinden, maar wie bepaalt of die ok zijn?

Didactisch en pedagogisch handelen

Net zoals leerlingen informatievaardigheden dienen te beheersen, wordt hetzelfde verwacht van leraren tijdens hun zoektocht naar digitaal materiaal. Tot op heden doorstaan apps enkel de kwaliteitscontrole van de App Store (Apple) of Google Play (Android). Dit gaat echter niet om een educatieve controle. De validatie die door uitgeverijen gebeurt met betrekking tot de educatieve inhoud van handboeken, is nog steeds afwezig voor educatieve apps. Er is daarom een sterke nood aan een validatie- of classificatiesysteem voor digitale educatieve leermiddelen.

 

Scholen binnen het EduTab-project gingen op een verschillende manier om met het nog niet gevalideerde app-aanbod. Zo besloot het Lucerna college in Antwerpen het tabletgebruik te beperken tot de eerste graad, omdat ze zagen dat door het gebrek aan apps met goede inhoud er een (te) grote werkdruk kwam op hun lerarenkorps. Het SJSP-college in Blankenberge streefde er van meet af aan naar dat de digitale strategie door alle leraren werd gedragen waardoor de meesten onder hen zelf actief digitaal lesmateriaal ontwikkelen. De school erkent dat vooral beginnende leraren een grote werkdruk kunnen ervaren door het deels overnemen van deze ‘uitgeverijtaken’. Zij geven echter aan dat vakgroepen dit deels opvangen: tools worden ontwikkeld en intern gedeeld met elkaar.

Vertrouw op je eigen oordeel en deskundigheid bij de selectie van digitaal materiaal!