terug naar overzicht

Bij welk type oefeningen kan ik de tablet gebruiken en wanneer kies ik beter voor alternatieven?

Didactisch en pedagogisch handelen

Bij elk type oefeningen kun je de tablet inzetten. Het gaat hier eerder om een gezonde afwisseling tussen digitale en niet-digitale lesvormen. Voor elke fase van de les bestaan er apps die een meerwaarde kunnen betekenen. Hieronder trachten we een aanzet te geven van enkele apps bij elk van de vijf lesfases:

 

Toepassingen:

  • Voorkennis: Lino, Popplet (brainstormen)
  • Instructie: Explain Everything & Educreations (screencasts)
  • Oefenen: Educaplay, Quizlet, Bookwidgets, Drillster of vakspecifieke apps
  • Verwerken: Aurasma (maakt afbeeldingen interactief), Thinglink (interactieve posters), Book Creator (interactieve boeken), Powerpoint (presentatie)
  • Evaluatie en reflectie: Google Forms, Socrative, Kahoot

Hoewel je de tablet kan inzetten voor elk type oefening, is niet elke app geschikt om elk leerdoel te bereiken. Hierboven gaven we reeds voorbeelden van hoe apps kunnen helpen om bepaalde leerdoelen te bereiken. In een screening van 344 apps die we uitvoerden in het kader van het Edutab-onderzoek, bleek ook dat de grote meerderheid van de apps oefeningen aanbiedt die bestaan uit meerkeuzevragen. Een interventie-onderzoek dat naging of Franse woorden aangeleerd konden worden door middel van dergelijke apps, toonde aan dat meerkeuzevragen, net als invuloefeningen helpen om Franse woorden te memoriseren. Om de woorden correct te spellen, was het echter nodig de woorden tijdens het inoefenen ook te schrijven (met stylus) of te typen.


Het blijft dus een kwestie van goed na te denken welk leerdoel je wil bereiken, en een kritische afweging te maken welke app hier de beste ondersteuning zal kunnen bieden.

Op heel wat sites zoals Appsakee, AppsindeLes of EduApp vind je een uitgebreide opsomming van apps. Je ICT-coördinator kan je misschien ook wel tips geven hierover?


Bronnen:
  • EduTab: interventie-onderzoek voorjaar 2015