terug naar overzicht

Voor welke vakken gebruik ik best digitale ondersteuning?

Didactisch en pedagogisch handelen

Hierover bestaan geen richtlijnen en vaste regels. Elke leraar kan digitale ondersteuning gebruiken om zijn lessen voor te bereiden en het lesgebeuren te onderbouwen. Mediawijsheid is opgenomen in de Vakoverschrijdende Eindtermen: in principe kan er aan gewerkt worden in elk vak, door ICT in de klas in te zetten! Vakspecifiek bestaat er voor het ene vak allicht meer voorgekauwd digitaal lesmateriaal dan voor het andere, maar indien je zelf aan de slag gaat om digitale content te creëren, zijn de mogelijkheden eindeloos.

 

Algemeen kunnen digitale middelen voordelen bieden omdat ze bijdragen tot efficiënter differentiëren tussen leerlingen en het organiseren van opdrachten. Verder kunnen ze motiverend werken door visualisatie, concretisering en toepassingen mogelijk te maken. Ten derde kunnen digitale middelen ook de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden zoals informatie en ICT-geletterdheid, creatief en probleemoplossend denken, zoekstrategieën... bevorderen en de toegang tot (vakspecifieke) kennis vergroten. Voorwaarde hierbij is wel dat de ontwikkeling ervan doordacht en aangepast aan het leerlingenniveau gebeurt. Enkel het voorzien van een device is niet voldoende om leerlingen die vaardigheden bij te brengen, dit kan wel door bv. een lijst met aanbevolen sites te voorzien waar de leerlingen info kunnen opzoeken of inspiratie opdoen, hen te leren werken met zoektermen, klasdiscussies te houden over aanverwante thema’s zoals privacy-instellingen, afleiding door (sociale) media...


Bronnen: