terug naar overzicht

Moeten we voor laptops of tablets gaan (toetsenbord) ?

Infrastructuur

Bij een laptop gebeurt de belangrijkste input met toetsenbord en muis, terwijl op een tablet alles via het touch-screen scherm gebeurt. Daarnaast zijn tablets nog iets mobieler, lichter en worden ze intuïtiever geacht dan laptops. Voor productief gebruik moeten tablets dan weer het onderspit delven ten opzichte van laptops, omdat die altijd over een fysiek toetsenbord beschikken. Zeker als van de leerlingen verwacht wordt om  lange teksten te schrijven, is het niet evident om op hetzelfde oppervlak te lezen en te schrijven.

In eerste instantie peilt deze vraag dus naar de mate waarin typen op een tablet voldoende gebruiksvriendelijk is. Leerlingen in tabletscholen hebben reeds bewezen dat ‘tablettypen’ niet trager hoeft te gaan dan typen op een fysiek toetsenbord. In het voorjaar van 2015 gingen we na of schrijven echt wel noodzakelijk is om een taal te leren bij 282 leerlingen uit het secundair onderwijs. Op het einde van deze studie werden de leerlingen voor de finale keuze gesteld op welke manier ze het liefst vreemde woordenschat leren op een tablet: typen, schrijven of meerkeuze-oefeningen, maar het aantal stemmen voor toetsenbord en stylus gingen gelijk op. We vroegen hen ook wat de voor- en nadelen zijn van een touch-screen toetsenbord. Meer dan de helft haalde aan dat het typen met behulp van dit toetsenbord sneller gaat dan schrijven met een stylus. Daarnaast is typen volgens hen gemakkelijker, sneller, netter en minder vermoeiend dan schrijven. Toch gaan er ook nadelen mee gepaard: je maakt gemakkelijker typfouten en accenten, nummers of hoofdletters gaan minder vlot.

In tweede instantie peilt deze vraag naar de impact van het eenvoudigere typen op het leren. In onze studie vergeleken we daarom ook de verschillende leereffecten bij leerlingen die Franse woordenschatoefeningen maakten op tablets door te typen, te schrijven of door het juiste antwoord aan te duiden in meerkeuze-oefeningen. Ongeacht de invulmethode vonden we dat de leerlingen bijgeleerd hadden. Op vlak van spelling zijn typen en schrijven dan wel weer een meerwaarde ten opzichte van meerkeuzevragen, omdat dit resulteerde in het vaker correct schrijven van de woordenschat.

Tijdens het EduTab-project focusten we voornamelijk op het gebruik van tablets in het onderwijs. Recent merken we echter een nieuwe trend: enkele scholen besloten aan de slag te gaan met Chromebooks. Deze laptops draaien op het Chrome besturingssysteem van Google en starten heel snel op. Omdat bijna alles via de browser gebeurt zijn deze toestellen praktisch onderhoudsvrij. Net zoals tablets beschikken Chromebooks over een aanraakscherm, maar daarbovenop hebben ze ook een fysiek toetsenbord (net zoals een klassieke laptop) wat een belangrijke troef is ten opzichte van tablets.

Betrek bij de keuze voor een bepaald device zoveel mogelijk leraren, ook de mening van ouders en leerlingen kan je eventueel raadplegen. Maak een lijst van alle voor- en nadelen per toestel.


Bronnen:
  • Heeft u hieraan al gedacht? Laptops, netbooks, tablets in het onderwijs. Niet-gepubliceerd rapport, Gent, Bisdom Gent.
  • ICT-vijver
  • Mueller, P. a, & Oppenheimer, D. M. (2014). The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking. Psychological Science, 25(April), 1159–1168.
  • Sturm, 2006; Gascoigne Lally, 2000, Longcamp et al., 2006
  • EduTab: interventie-onderzoek voorjaar 2015