terug naar overzicht

Hoeveel tablets heb ik nodig om in de klas aan de slag te gaan?

Infrastructuur

Het aantal tablets dat je nodig hebt, is afhankelijk van wat je juist wil doen. In principe kan je met 1 tablet reeds iets doen: het kan als ‘informatiebron’ aanwezig zijn in de klas, net zoals in vele klassen 1 desktop staat waarop informatie opgezocht kan worden. Om echt met de tablet in de klas te werken, is het echter wel handig om minstens 1 tablet per 2 leerlingen te hebben. Leerlingen kunnen dan perfect leren samenwerken. Nog handiger is natuurlijk om een tablet te hebben per leerling, zodat een combinatie van werkvormen mogelijk wordt: zelfstandig werk, het doorsturen van informatie, samenwerken in groep,... De apps waar we in het Edutablet-project naartoe werkten, vereenvoudigen samenwerking met verschillende tablets door groepsvorming mogelijk te maken binnen de app, en door de interactie tussen de verschillende toestellen te vereenvoudigen. Eerlijkheidshalve moeten we hieraan toevoegen dat het aanbod dat bestaat in dergelijke apps beperkt is.

Er zijn wel verschillende mogelijkheden om de aanwezige tablets in de school te organiseren. Leerlingen kunnen elk hun eigen tablet meenemen (wordt ook wel eens Bring Your Own Device (BYOD) genoemd), er kan een tabletkoffer met meerdere tablets de school rondreizen, leerlingen kunnen elks hun tablet op school hebben of er kan een tabletklas zijn, waar leerlingen telkens met de tablet aan de slag kunnen. Wat de beste structuur is, is moeilijk te zeggen, en is afhankelijk van de visie van de school. Enkel het bezit van tablets helpt immers niet om het onderwijs te verbeteren. Zo zien we dat 44% van de Vlaamse scholen meer dan 10 tablets heeft, en toch slechts 23% van de leraren de tablet ooit gebruikt in de klas. Belangrijkste barrières zijn een slecht wifinetwerk, een gebrek aan goede apps, tijdsgebrek en gebrek aan vaardigheden bij de leraar. Ondersteuning, begeleiding en visie binnen de school zijn dus noodzakelijk om van het tabletverhaal een succes te maken.


Bronnen:
  • EduTab: vragenlijstonderzoek najaar 2015