terug naar overzicht

Hoe kunnen we tablets het best beheren voor een school?

Infrastructuur

Er zijn verschillende mogelijkheden om het bezit van tablets te organiseren, welke manier je ook kiest, het belangrijkste is dat er duidelijke regels rond worden opgesteld. De organisatie hangt grotendeels af van de mate waarin je school een digitale transformatie ondergaat. Zal de tablet in elke les gebruikt worden of gaat het eerder om sporadisch gebruik? In dit laatste geval, volstaat een kleiner aantal toestellen. Deze kunnen ofwel in een vast lokaal ter beschikking worden gesteld ofwel via tabletkoffers. Tabletkoffers hebben het voordeel van mobiliteit waardoor elke leraar er in zijn eigen klas mee aan de slag kan gaan. Nadeel hierbij is de verantwoordelijkheid om de koffers steeds terug te brengen naar een centraal punt. Ook moeten tablets van tijd tot tijd worden opgeladen. Om frustraties te vermijden in de les, wordt dit best gecontroleerd door een verantwoordelijke op vaste tijdstippen.

 

Wanneer je als school wil dat elke leerling in elke les een tablet ter beschikking heeft, zal de organisatie er anders uitzien. Bring Your Own Device (BYOD) is hierbij een van de opties. De vertrouwdheid van de leerlingen met hun eigen toestel kan het gebruik ervan stimuleren, maar er zijn ook nadelen verbonden aan deze regeling, vooral te wijten aan de confrontatie met verschillende besturingssystemen bij deze manier van werken (lees meer over BOYD onder ‘Kunnen leerlingen met hun eigen toestel (smartphone, tablet) werken in de klas?’). Een tweede optie is het verplichten van een bepaald type toestel. Hierbij kan je als school de leerlingen de vrijheid geven om zelf het device aan te kopen, waardoor de leerlingen het ook voor andere doeleinden kunnen gebruiken. Wellicht zullen sommige ouders evenwel een huurformule verkiezen, waarbij de tablet wordt gehuurd van de school.


Tot slot worden er best regels opgesteld voor leerlingen wanneer zij over een eigen toestel beschikken. Deze afspraken kunnen gaan over bescherming en beveiliging, tips voor ouders, het opladen van het toestel en do’s & don’ts.

Meer tips en tricks over de opstart van een tabletproject en bijhorende aandachtspunten vind je in het draaiboek van EduBit: Tablets op school.