terug naar overzicht

Hoe zit het met de verzekering als we leerlingen tablets laten kopen?

Infrastructuur

Vooraleer je een tabletproject start, heb je best een antwoord op vragen als: Wat gebeurt er als de leerling een tablet laat vallen? Of als je als leraar koffie morst op je nieuwste tablet? Wie moet de schade vergoeden? Hoe groot is die schadevergoeding? Om discussies bij schade te voorkomen, zorg je er best voor dat elk toestel verzekerd is en dat de regelgeving hieromtrent duidelijk is voor leerlingen en ouders. Dit is niet altijd eenvoudig, maar wel absoluut noodzakelijk!

Wanneer je als school de tablets aankoopt, kan je zelf de verzekering regelen of dit doen via de leverancier. Als je als school de premie wil doorrekenen aan de ouders van je leerlingen, overleg je dit best met hen. Een overzicht van kosten die wegvallen en erbij komen door de inzet van tablets kunnen voor ouders helderheid scheppen en de bijkomende kosten in hun context plaatsen.

Wanneer de leerlingen hun eigen tablet aankopen, verplicht je hen ook best om deze te verzekeren. Ook in dit geval kan je als school zelf de verzekering regelen en deze eventueel doorrekenen of dit overlaten aan de ouders. Het verzekeren van BYOD apparaten is evenwel niet eenvoudig. Het best spreek je hier je verzekeraar over aan. Gemiddeld bedraagt de verzekeringskost ongeveer 60 euro per jaar, per toestel, maar dit varieert volgens de aanschafwaarde ervan. Indien je de verzekering overlaat aan de ouders, zorgt de school best voor de nodige begeleiding hierin voor ouders die dit wensen.

Om je verder te informeren, kan je ook eens een kijkje nemen op RealSafe of CoverYou, ook sommige telecomoperatoren bieden verzekeringsdiensten aan, zoals Mobistar Insurance.

Voor meer tips en tricks over de opstart van een tabletproject en daarmee gepaard gaande vragen, kan je terecht bij EduBit voor hun draaiboek: Tablets op school.


Bronnen: