terug naar overzicht

Hoe weet ik of een tablettoepassing toelaat om bepaalde leerdoelstellingen volgens het leerplan te bereiken?

Leerlijnen

Voorlopig ontwikkelen uitgeverijen weinig eigen applicaties en in de meeste bestaande applicaties wordt geen leerplaninformatie gegeven aangezien deze applicaties vaak niet specifiek voor het Vlaams secundair onderwijs werden ontwikkeld. Op zich is dit geen probleem, net zoals bij extra lesmateriaal dat je opzoekt en creëert om te gebruiken in je les, geef je zelf aan welke eindtermen en leerplandoelstellingen worden nagestreefd. De behaalde doelstellingen kunnen ook verschillen naargelang de toepassingen waarvoor je een tabletapplicatie inzet. Vaak wordt door ICT in te zetten in de klas immers ook meteen gewerkt aan een heel aantal vakoverschrijdende eindtermen, zoals mediawijsheid en ICT-vaardigheden.

Er wordt wel eens gevraagd of tablets meer of minder leerwinst opleveren dan klassieke lessen, en of met de tablets de verwachte leerdoelstellingen dus wel bereikt worden. Er is echter geen eenduidig antwoord op deze vraag. Net als boeken kunnen ze ingezet worden om dingen te leren, en zullen zij in de meeste gevallen tot leerwinst leiden. Dit is echter vooral afhankelijk van de context en de gebruikte didactiek, en niet van de tablet zelf. Zo zien we bijvoorbeeld dat leerlingen vooral leren en meer gemotiveerd zijn wanneer leren met de tablet wordt afgewisseld met klassikale, offline momenten (blended learning), en dat je met meerkeuzeoefeningen op een tablet wel Franse woorden kan leren onthouden, maar dat je een stylus nodig hebt om ze te leren spellen. Het zijn deze randvoorwaarden die relevant zijn om te bepalen of het inzetten van tablets een meerwaarde zal zijn of niet.