terug naar overzicht

In onze school zijn ICT-middelen slechts beperkt aanwezig, kunnen we beroep doen op externe steun hiervoor?

Schoolcontext

Ja, er zijn verschillende organisaties die hardware uitlenen aan scholen. EduBit bijvoorbeeld, dit is een vakvereniging voor ICT-coördinatoren en directeurs omtrent ICT-beleid, ICT-beheer en ICT-praktijk op school. Zij lenen verschillende ontdekkoffers uit aan zeer gunstige prijzen waarbij je zelf met technologieën als tablets, storyphones, iPods of een interactief bord kan experimenteren. Ook SchoolTab leent tablets uit aan scholen voor een week. Verder leent ook vzw EduCentrum ICT-middelen uit aan scholen, alle info over hun uitleendienst vind je op www.huurhardware.be, of je kan ook terecht in hun Fyxxilab om op interactieve manier in contact te komen met hun aanbod STEM-ICT-tools. Tot slot kan je ook tablets huren bij commerciële ondernemingen zoals bijvoorbeeld Easy-M. Vele van deze ondernemingen geven ook kortingen voor scholen.

 

Wanneer je de beslissing neemt om effectief in te zetten op tablets, kan je ook bij verschillende firma’s tablets huurkopen. Je betaalt dan maandelijks een vaste prijs en na bijvoorbeeld drie jaar zijn de devices eigendom van de school. Onafhankelijk of je nu tablets tijdelijk huurt of permanent aankoopt, er hoeft niet per se een tablet per leerling ter beschikking te zijn (meer daarover vind je onder ‘Hoeveel tablets heb ik nodig om in de klas aan de slag te gaan?’). Ook het idee van BYOD (bring you own device) kan gezien worden als een externe steunmaatregel (meer daarover onder ‘Kunnen leerlingen met hun eigen toestel (smartphone, tablet) werken in de klas?’)

 

Bij veel van de bovengenoemde organisaties kan je ook terecht voor technische en pedagogisch-didactische assistentie, zoals studiedagen, workshops of advies op maat. Dergelijke ondersteuning is minstens even belangrijk als de infrastructuur zelf, want pas als je weet wat je met de tools kan doen in je les, kan je de technologie effectief en zinvol gebruiken.

Pedagogisch-didactische assistentie is minstens even belangrijk als de infrastructuur zelf, want pas als je weet wat je met de tools kan doen in je les, kan je de technologie effectief en zinvol gebruiken.