terug naar overzicht

Is het goed inzetten van ICT in de klaspraktijk niet onbetaalbaar? Aan welke kosten moet ik denken?

Schoolcontext

Op dit moment geven scholen gemiddeld ongeveer 6% van hun werkingsmiddelen aan ICT-infrastructuur. Dit komt neer op een gemiddelde van 30 000 euro per jaar, maar verschilt vanzelfsprekend sterk afhankelijk van de grootte van de school. Dit budget wordt verdeeld over hardware (⅖), software (⅖) en de internetverbinding (⅕). Het is alvast goed op te merken dat van de 110 bevraagde ICT-coördinatoren en directieleden in ons project, 79% redelijk zeker was van het budget dat gespendeerd werd aan hardware, terwijl slechts 57% redelijk zeker was over het budget gespendeerd aan software. Terwijl de hardware-aankopen dus vaak redelijk helder zijn, is de extra kost aan software soms minder duidelijk en meer gefragmenteerd in tijd. Het is dus belangrijk deze extra kost niet uit het oog te verliezen.

Wanneer je als school beslist meer ICT in de klassen te brengen, brengt dit natuurlijk ook meer kosten met zich mee. Het is echter belangrijk te weten dat er ook andere kosten geschrapt kunnen worden. In ‘Radicaal digitaal: aan de slag met de iPad in de klas!’ licht Sint-Jozef Sint-Pieter uit Blankenberge hun digitale omschakeling toe, met onder andere het financiële plaatje. Zo moet bij de inzet van meer ICT-middelen geïnvesteerd worden in een draadloos netwerk, internetabonnement, aankoop en verzekering toestellen en betalende applicaties. De verzekering is een belangrijk aspect, zorg van bij de start voor een goede verzekering voor elk device, op die manier vermijd je veel extra kosten en discussies bij schadegevallen.

Tegelijk kan er bespaard worden op de aankoop van andere toestellen en softwarelicenties, digiborden, kopieën en prints alsook de bijhorende toestellen, kost van didactisch materiaal dat nu online kan worden opgehaald, ook cd-spelers en fototoestellen worden overbodig en er wordt minder krijt gebruikt. Een groot aantal applicaties zijn ook gratis te downloaden of verkrijgbaar met korting bij groepsaankopen. Indien de leerlingen de tablets aankopen, kunnen ze deze ook gebruiken in hun vrije tijd, wat de intrinsieke kostprijs voor schooldoeleinden ook verlaagt.

In het geval van Sint-Jozef Sint-Pieter daalde de schoolrekening met 25% ten opzicht van de situatie voor het one-to-oneproject voor leerlingen met een eigen tablet. Voor zij die er een huren, steeg de schoolrekening dan weer met 30%. Slechts 34% van de leerlingen huurt een tablet van de school, voor het overgrote merendeel van de leerlingen betekent de overstap dus een verlaging in kosten.

De overstap naar digitale leermiddelen zorgt voor kosten, maar tegelijk kunnen ook andere uitgaven geschrapt worden.


Bronnen:
  • EduTab: vragenlijstonderzoek najaar 2015
  • (2015) Radicaal Digitaal: Aan de slag met de iPad in de klas! Niet-gepubliceerd rapport, Blankenberge, Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge.