terug naar overzicht

Hoe zorg ik dat alle leerlingen ook thuis digitaal aan de slag kunnen (bv. geen devices of internet thuis)?

Thuiscontext

Dit is een bezorgdheid die reeds speelt sinds de implementatie van pc’s en internet op scholen. Wellicht heeft ook jouw school hier al gedeeltelijk een oplossing voor, bijvoorbeeld door het openstellen van de ICT-infrastructuur buiten de lesuren. Ook de plaatselijke bibliotheek kan vaak oplossingen bieden voor leerlingen die thuis niet over een device of internet beschikken. Wanneer een school echter een volledige digitale ommezwaai maakt, is het toch van belang om dit aspect extra aandacht te geven en samen met de betrokken ouders een oplossing te zoeken, zodat zij zich niet uitgesloten voelen. Eventueel kan de school ook tablets of laptops lenen aan deze leerlingen in kwestie via een sociale kas. Op deze manier helpt de keuze voor tablets juist de digitale kloof te verkleinen, en zo ook jongeren met minder mogelijkheden thuis ICT-vaardig te maken.