terug naar overzicht

Hoeveel % van gezinnen heeft eigenlijk een tablet thuis?

Thuiscontext

Het digiMeter rapport tracht jaarlijks het ICT-bezit en -gebruik van de Vlaming in kaart te brengen. Tablets hebben sinds hun lancering in 2010 een onophoudelijke groei ingezet. In 2015 gaf 58% van de Vlamingen (58.3%) aan dat ze thuis een tablet hebben, wat een groei betekende van 2.5 percentagepunten tegenover 2014. Voor gezinnen met kinderen ligt dit aandeel nog een stuk hoger, want zeven op de tien (71%) gaf aan een tablet te bezitten.


Bronnen:
  • digiMeter 2015