terug naar overzicht

Ikzelf wil graag nieuwe zaken uitproberen mbt digitaal leren maar mijn collega's willen niet mee. Wat nu?

Visie en leiderschap

Dit hoeft zeker geen reden te zijn om zelf niet aan de slag te gaan met digitaal materiaal, indien je school dit ondersteunt, tenslotte ben je nog steeds baas in je eigen klas. Weet ook dat veel collega’s uit angst digitale leermiddelen uit hun klas proberen te weren. Toon hier zeker begrip voor en laat je collega’s op hun eigen tempo groeien in het inzetten van ICT in de klas. Dit onderling begrip kan ervoor zorgen dat je mede-collega’s toch mee willen experimenteren en tips uitwisselen. Je kan je collega’s ook proberen aanmoedigen, veel ICT-toepassingen zijn helemaal niet moeilijk eens je de werking kent. Vaak zijn de simpelste tools ook de meest efficiënte en werken deze ook met een smartphone.

 

Wanneer je toch verregaander wil experimenteren dan af en toe een quiz- of brainstormtool en met tablets aan de slag wil gaan ter vervanging van meer traditionele leermiddelen, is het wel belangrijk om een gedeelde visie te hebben onder directie en leraren, anders heeft de (dure) investering in devices en bijhorende infrastructuur weinig zin. Uit onderzoek gevoerd in het kader van het EduTab-project in het najaar van 2015 wezen verschillende experten op het belang van een gedeelde en duidelijke visie onder directie, leraren, leerlingen en ouders voor een succesvolle digitale implementatie.

 

Als directie of contentontwikkelaar is het cruciaal om de leraar echt als gatekeeper te beschouwen: zolang hij het nut niet inziet van digitale toepassingen en er enkel naar kijkt als verplichting, zal hij weinig gebruik maken van ICT-leermiddelen. Daarnaast blijkt vooral het onoverzichtelijk en ontoereikend aanbod nog steeds ontmoedigend te werken omdat dit de inzet van digitaal materiaal heel tijdrovend maakt. Ook wordt het ontwikkelen van ICT-skills bij leraren, zowel knoppenkennis als pedagogisch-didactisch inzicht in ICT-gebruik, best gestimuleerd vanuit een gedeelde visie.

Dit hoeft zeker geen reden te zijn om zelf niet aan de slag te gaan met digitaal materiaal, indien je school dit ondersteunt, tenslotte ben je nog steeds baas in je eigen klas.