terug naar overzicht

Hoe introduceer ik digitale leermiddelen stapsgewijs in mijn klas/school?

Visie en leiderschap

Eén gouden formule bestaat niet om digitale leermiddelen in de school te introduceren. Op de site van Onderwijs Vlaanderen wordt hier momenteel geen leidraad voor aangeboden. Wel wordt in het kader van Digital Champions als onderdeel van Digital Belgium een transformation kit ontwikkeld met een stappenplan voor scholen om hen op weg te helpen in de juiste digitale richting. Concrete info over dit stappenplan is evenwel niet terug te vinden op hun website. Verder kan je als school ook het draaiboek ‘Tablets op school’ van Edubit, een vakvereniging voor ICT-coördinatoren en directies, kopen. Hierin proberen zij scholen stapsgewijs te begeleiden in hun tabletproject met nadruk op het didactisch en pedagogisch aspect, ongeacht of het gaat om een 1:1, BYOD of tabletkoffers.

 

Sint-Jozef Sint-Pieter uit Blankenberge startte in 2012 zelf met een tabletproject. In hun brochure ‘radicaal digitaal’ omschrijven zij 9 noodzakelijke stappen naar een digitale school:

  • een heldere visie: hoe digitaal wil de school gaan en waarom
  • een efficiënte strategie: om het project succesvol te maken denk je best na over onderstaande stappen
  • IT-infrastructuur: analyse en actualisering
  • het financiële plaatje: kosten en baten
  • de iPadcommunity: wie zijn de interne en externe partners
  • implementatie: stappen voor een goede implementatie
  • content: hoe content verzamelen
  • professionele ontwikkeling: ondersteuning voor leraren op verschillende niveau’s
  • meten: gegevens en feedback verzamelen

Eén gouden formule bestaat niet om digitale leermiddelen in de school te introduceren.


Bronnen:
  • (2015) Radicaal Digitaal: Aan de slag met de iPad in de klas! Niet-gepubliceerd rapport, Blankenberge, Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge.