terug naar overzicht

Wat is de visie van de Vlaamse overheid m.b.t. het gebruik van tablets in de klas?

Visie en leiderschap

In de beleidsnota 2014-2019 van Minister van Onderwijs Crevits wordt geen expliciete mening gegeven over tablets in de klas. Een van de doelstellingen is wel het verhogen van de digitale geletterdheid en mediawijsheid, dit is overigens ook een doelstelling uit de gemeenschappelijke stam van de vakoverschrijdende eindtermen. Ook bestaat er een conceptnota rond Mediawijsheid, waarin een oproep wordt gedaan om meer kwaliteitsvol digitaal lesmateriaal toegankelijk te maken of te ontwikkelen. Zo zouden cultuurhuizen, erfgoedorganisaties, musea, radio- en TV-archieven, enz. de grote collecties informatie waarover zij beschikken digitaal kunnen ontsluiten om zo potentiële leerobjecten te vormen. Verder valt in die nota te lezen: ‘de noden op vlak van software en digitale leermiddelen zijn divers: multimediatools voor de bewerking en verwerking van beeldmateriaal en audio, databanken met herbruikbare multimedia, kant-en-klare lespakketten, enz. Daarnaast dienen games te worden ingepast binnen de bestaande grenzen van het huidige onderwijssysteem. Meer concreet binnen de leerplannen en binnen het tijdskader van de lessen.’ Tot nu toe blijft het vooral bij aanbevelingen en zijn weinige van deze ideeën concreet uitgewerkt in de praktijk met de nodige afstemming op het Vlaamse onderwijscurriculum. Daarom dient het belang van onderzoek en onderzoeksprojecten gefinancierd door de Vlaamse Overheid, zoals het EduTab-project, niet onderschat te worden. De resultaten die hieruit resulteren kunnen het beleid op korte en middellange termijn informeren.

 

Op de website van Onderwijs Vlaanderen is er een aparte rubriek in verband met ICT in het onderwijs, waar je terecht kan voor informatie omtrent beleid, infrastructuur, ondersteuning en vorming. Deze rubriek is echter heel beperkt. Algemeen is het Vlaams onderwijsbeleid inzake ICT gebaseerd op vijf pijlers: leermiddelen, ondersteuning & opleidingen, curriculum, infrastructuur en onderzoek en innovatie. De Vlaamse overheid legt dus geen verplichtingen op aan scholen, noch doet zij concrete aanbevelingen omtrent het gebruik van specifieke onderwijstechnologieën. Wel probeert zij door in te zetten op deze vijf pijlers scholen te ondersteunen in hun digitale omschakeling. Hieronder een voorbeeld per pijler:

 

  • leermiddelen: digitalisering van het archiefmateriaal van de Openbare Omroep door het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA)
  • ondersteuning & opleidingen: inzetten op e-learning als nascholingskanaal voor leraren, bv. massive open online courses (MOOC’s)
  • curriculum: VOET omtrent mediawijsheid
  • infrastructuur: opzetten van raamovereenkomsten voor wifi op scholen
  • onderzoek en innovatie: in 2017 is een nieuwe afname van de ICT-monitor (MICTIVO) gepland, deze moet de ICT-integratie in het Vlaams Onderwijs in kaart brengen

Voor meer informatie kan je terecht op onze Conclusie-pagina, bij de conclusie “De Vlaamse overheid wil inzetten op digitale geletterdheid en mediawijsheid”


Bronnen:
  • Crevits, H. (2014) Beleidsnota onderwijs 2014-2019.
  • Lieten, I. & Smet, P. (2012) Conceptnota Mediawijsheid
  • Interview met Jan de Craemer, Departement van Onderwijs en Vorming op 5 november 2015, uitgevoerd door ‘Team Education 2015’ in het kader van het EduTap-project