Over dit project

Projectverloop

In januari 2014 schiet het groots opgezette EduTab-project uit de startblokken. Gedurende twee jaar zal de digitalisering in het onderwijs het speelveld zijn van een consortium van uitgeverijen, ontwikkelaars, scholen en onderzoekers. Door inzichten te verwerven in de efficiëntie en het leereffect van digitale leermiddelen tracht ze relevante stakeholders in het debat te ondersteunen bij toekomstige te ondernemen stappen in onderwijsdigitalisering en -innovatie.

Drie concrete doelen worden nagestreefd:

  • opportuniteiten op het vlak van digitale leermiddelen, meer bepaald tablets, detecteren;

  • de interessantste van deze opportuniteiten verder uitwerken in drie demonstrators (multi-schermen interactie, adaptiviteit en onderzoekend leren) waarbij rekening gehouden wordt met verschillende inhoudelijke domeinen (Nederlands, wiskunde, talen en natuurkunde);

  • en deze in de praktijk brengen in een proeftuin van scholen met een verschillende digitaliseringsgraad.

Een gevarieerd arsenaal aan onderzoeksmethoden werd uit de kast gehaald, zoals co-creatiesessies, kwantitatieve inhoudsanalyse, cultural probes, scenario-analyse en experteninterviews, bovenop de klassieke multi-methodische aanpak van online surveys, diepte-interviews, focusgroepen en interventie-onderzoek om bovenstaande doelstellingen te bereiken. Na 25 onderzoeksstappen en meer dan 3000 betrokken leerlingen, leraren, directieleden, ICT-coördinatoren, ouders en beleidsmakers kunnen we terugkijken op een projectverloop dat resulteerde in verrijkende onderzoeksresultaten en tastbaar digitaal leermateriaal die wijzen op het belang van toegepast onderzoek.

Deze website ‘De app klas’ is de kers op de taart waarin de geleerde lessen teruggekoppeld worden naar het speelveld waar het allemaal moet gebeuren: de school. Deze roadmap tracht een antwoord te bieden op vragen en onduidelijkheden op te klaren rond de implementatie van digitaal leermateriaal in het secundair onderwijs.


Edutab-consortium


Edutab-contactpersonen

Heb je vragen omtrent dit project? Vul dan het contactformulier in.

Project Lead: Winnie Valbracht, Cronos
Research Lead: Ellen Vanderhoven, iMinds-MICT-UGent
Program Manager: Stefan Van Baelen, iMinds


Publicaties

Artikels

Boeken

Congressen

Doctoraatsthesissen

Varia